ΖΗΤΗΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός μας, Σύ πού ἀνέδειξες τήν Ἁγίαν Σου Μητέρα τιμιωτέραν ὅλων τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων, Σύ Πανάγαθε, μέ τίς πρεσβεῖες της καί ὅλων Σου τῶν Ἁγίων, συγχώρησέ με τόν ἀνάξιον δοῦλον Σου σέ ὅ,τι ἁμάρτησα σήμερα ὡς ἄνθρωπος, τά θεληματικά καί ἀθέλητα σφάλματά μου, αὐτά πού ἤξερα, αὐτά πού ἔκανα ἀπό συναρπαγή καί ἀπροσεξία καί ἀμέλεια, εἴτε ὁρκίστηκα στό Ἅγιο Ὄνομά Σου εἴτε δέν τήρησα τόν ὅρκο μου εἴτε βλασφήμησα μέσα μου ἤ ἔκλεψα ἤ εἶπα ψέματα ἤ κάτι πού μοῦ ζήτησε ἕνας φίλος μου κι ἐγώ δέν τόν πρόσεξα ἤ ἔθλιψα καί πίκρανα κάποιον ἀδελφό ἤ ὅταν στεκόμουν νά προσευχηθῶ καί νά ψάλω ὁ νοῦς μου γύριζε σέ πονηρά καί βιωτικά ἤ παρά τό πρέπον ἀπόλαυσα ἤ μίλησα ἀπρόσεκτα ἤ γέλασα χωρίς φρόνηση ἤ κενοδόξησα ἤ περηφανεύτηκα ἤ εἶδα μάταιη ὀμορφιά καί τράβηξε τό νοῦ μου ἤ ἐφλυάρησα ἤ περιεργάστηκα μέ διάθεση κατακρίσεως τό ἐλάττωμα τοῦ ἀδελφοῦ μου καί τόν κατέκρινα, παραβλέποντας τά δικά μου ἀναρίθμητα σφάλματα εἴτε ἀμέλησα τήν προσευχή μου εἴτε ἄλλο πονηρό σκέφθηκα. Ὅλα αὐτά καί ἄλλα πού ἔκανα καί δέν θυμᾶμαι συγχώρησέ τα, Χριστέ μου, καί ἐλέησέ με, γιατί εἶσαι ἀγαθός καί φιλάνθρωπος, ὥστε νά κοιμηθῶ εἰρηνικά καί νά Σέ δοξάσω, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ μου, μαζί μέ τόν Πατέρα καί τό Πανάγιο καί Ἀγαθό καί Ζωοποιό Σου Πνεῦμα καί τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.