ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑ

Πέθανε ὁ γέροντας ἱερέας σας. Στή θέση του ἦρθε ἕνας νεαρός ἱερέας, πού μόλις ἀπεφοίτησε ἀπό τήν ἱέρατική σχολή. Μέ χαρά φιλούσατε τό χέρι τοῦ γέροντος ἱερέως, ἀλλά τώρα σᾶς ἦρθε ἕνας νεαρός. Πῶς νά τοῦ φιλήσετε τό χέρι, ἀφοῦ εἶναι πολύ νεότερός σας…;
Θά σᾶς διηγηθῶ μια ἱστορία γιά τό σέρβο βασιλιά Μίλος. Κάποτε θά λειτουργοῦσε ἕνας ὄχι ἡλικιωμένος, ἀλλά πολύ νέος ἱερέας. Ὁ βασιλιάς ἦταν πολύ εὐσεβής. Ἡ Θεία Λειτουργία δέν ἄρχιζε, ἄν δέν εἶχε ἀκόμη πάει καί αὐτός στήν ἐκκλησία. Καί ὅταν πῆγε, στάθηκε στή μέση στό θρόνο του, καί προσευχόταν ὅπως ὅλοι. Ὅταν τελείωσε ἡ Λειτουργία, ὁ βασιλιάς πῆγε νά φιλήσει τό χέρι τοῦ παπᾶ, νά πάρει ἀντίδωρο, μά ἐκεῖνος τράβηξε γρήγορα τό χέρι του, γιά νά μήν τό φιλήσει ὁ γέρο βασιλιάς. Τότε ὁ βασιλιάς Μίλος τόν κοίταξε καί τοῦ εἶπε:
-Δός μου τό χέρι σου. Δέν φιλάω τό δικό σου χέρι, πάτερ. Τήν ἱερωσύνη σου προσκυνῶ, πού εἶναι πιό μεγάλη καί ἀπό μένα καί ἀπό σένα!
Τώρα καταλαβαίνεις τό νόημα. Ὁ γέρο βασιλιάς μίλησε στήν ἐκκλησία θεόπνευστα.
Ὁ ἱερέας σας μπορεῖ νά εἶναι μόλις 25 χρονῶν. Μά ἡ ἱεροσύνη του εἶναι ἀπό καταβολῆς κόσμου. Ὅταν, λοιπόν, τοῦ ἀσπάζεσθε τό χέρι, προσκυνᾶτε τήν ἱεροσύνη του, πού φθάνει διαδοχικά ἀπό τόν Χριστό καί τούς Ἀποστόλους μέχρι τόν ἱερέα σας. Ὅταν φιλᾶτε τό χέρι τοῦ παπᾶ σας, φιλᾶτε ὁλόκληρη τήν ἁλυσίδα τῶν ὁσίων καί ἁγίων ἱερέων καί ἱεραρχῶν, ἀπό τούς Ἀποστόλους μέχρι σήμερα. Ἀσπάζεσθε καί προσκυνᾶτε τόν ἅγιο Ἰγνάτιο τόν Θεοφόρο, τόν ἅγιο Νικόλαο, τόν ἅγιο Βασίλειο, τόν ἅγιο Σάββα καί ὅλους τούς «ἐπίγειους ἀγγέλους καί οὐράνιους ἀνθρώπους», πού, ὅταν ἦταν στή γῆ, κοσμοῦσαν τήν Ἐκκλησία καί τώρα στολίζουν τόν οὐρανό. Τό φίλημα πού κάνουμε στό χέρι τοῦ παπᾶ, δέν εἶναι φίλημα φυσικό. Εἶναι φίλημα ἅγιον, ὅπως γράφει στούς Κορινθίους ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Νά ἀσπάζεσθε λοιπόν, τό χέρι τοῦ ἱερέα πού σᾶς εὐλογεῖ. Εἶναι εὐλογημένο ἀπό τόν Θεό, μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Νά τό φιλᾶτε τό χέρι τοῦ ἱερέα μας. Ὅσο νέος καί ἄν εἶναι. Καί νά τόν ἀκοῦτε.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.