ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ Η ΑΓΑΠΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ;

Ἡ ἀγάπη θέλει λόγια πολλά καί πράξεις πολλές. Ἀφοσίωση, σκέψη, προσπάθεια γιά συγχώρηση καί συνύπαρξη. Σέ ὃλη του τήν ζωή ὁ ἂνθρωπος προσπαθεῖ νά βρεῖ τήν ἀληθινή ἀγάπη γιά νά γίνει ἀπό ἂτομο, πρόσωπο. Νά ξεφύγει ἀπό τήν κατάρα τοῦ ἐγωϊσμοῦ του καί νά νιώσει τήν χαρά μέσα ἀπό τήν δοτικότητά του καί ὂχι ἀπό τόν ὡφελιμισμό του. Ψάχνει στήν οὐσία νά μπεῖ στήν θέση τοῦ ἂλλου, νά τόν θαυμάσει , νά τόν καταλάβει, νά τόν ἐξερευνήσει διότι αὐτή ἡ διαδικασία τόν ἐνθουσιάζει…..Πῶς ὃμως γίνεται αὐτό; Πῶς θά μπεῖ στήν σωστή σειρά ὃλο αὐτό τό ὂμορφο παιχνίδι ποῦ ἒχουμε μέσα μας; Πῶς θά φτάσουν οἱ πράξεις σέ ἱσοζύγιο μέ τά πολλά καί παχιά λόγια; Μιά πρόταση ἒχουμε νά κάνουμε παρακάτω:
Κατά τήν Ὀρθόδοξη θεολογία ἡ Ἀγάπη εἶναι πρόσωπο καί εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας. Ἡ Ἀγάπη στηρίζεται στήν Ἀλήθεια διότι ἂν δέν πιστεύουμε ἀληθινά, δέν πιστεύουμε στόν ἲδιο τόν Χριστό ὃπως ἀληθινά παρουσιάστηκε στόν κόσμο. Τό ἲδιο ἀκριβῶς συμβαίνει σέ κάθε ἀνθρώπινη σχέση γιά νά ὑπάρξει Ἀγάπη. Χρειάζεται πάνω ἀπ` ὃλα εἰλικρίνεια γιά νά γνωριστοῦν τά δύο πρόσωπα καλά καί ἀληθινά. Εἰλικρίνεια χρειάζεται γιά νά ταπεινώνονται καί νά βοηθάει ὁ ἒνας τόν ἂλλον ὃταν ὑπάρχει ἀνάγκη. Διότι αὐτός ποῦ δέν κρύβεται τά λέει ὃλα. Ἂν κρυβόμαστε, πῶς θά καταλάβει ὁ ἂλλος ὃτι ἒχουμε ἀνάγκες; Ποιά εἶναι ἡ ἱστορία μας καί τά παιδικά μας τραύματα; Ἡ Ἀλήθεια ἐπιβάλλεται γιά νά βλέπουμε τά ὂρια μας καί νά σταματοῦμε πρίν φτάσουμε στήν τελμάτωση καί ἀρχίσει τό τέλος τῆς σχέσης. Ἡ Ἀλήθεια εἶναι ἡ μέγιστη πράξη τῆς Ἀγάπης διότι μόνο αὐτός ποῦ ἀγαπάει ξεδιπλώνεται σ` αὐτόν ποῦ τόν ἀγαπᾶ καί γίνεται ἡ λεγόμενη ἀλληλοπεριχώρηση τῶν προσώπων, τό μεγαλύτερο θαῦμα τῆς ἀνθρωπότητας !!! Χωρίς Ἀλήθεια εἶναι ὃλα ἂρρωστα, ὑποτυπώδη καί τά ἂτομα δέν γίνονται ποτέ ἓνα ἰδίως ὃταν πρόκειται γιά τήν ἀνώτερη προσωπική σχέση τοῦ γάμου. Ἁπλῶς συζοῦν σέ μιά παράλληλη ζωή καί ἓναν ἀχρωμάτιστο βίο.
Πολλές φορές ἀναρωτιέστε πῶς φτάσαμε μέχρις ἐδώ. Πῶς καταντήσαμε ἒτσι; Τί ἒφταιξε; Τἰποτα δέν ἒφταιξε τόσο πολύ ὃσο ἡ ἒλλειψη τῆς Ἀλήθειας, καί ἐπιτρέψτε μου νά πῶ τοῦ Χριστοῦ μας, ποῦ μόνο καλό ἒχει νά κάνει στήν σχέση δύο προσώπων ὡς συνδετικός κρίκος. Τό ἲδιο ἀκριβῶς μπορεῖ νά κάνει καί ὁ ἂνθρωπος τοῦ Θεοῦ ποῦ θά βρεθεῖ κάποια εὐλογημένη ὧρα στήν ζωή μας γιά νά μᾶς στηρίξει στήν πορεία μας. Ἐπίσης μιά καί τό ἀνέφερα πρέπει νά καταλάβουμε τό ἑξῆς: Ὃπως στά πρώτα βήματά του τό βρέφος θέλει στήριξη , συμβουλές καί ἀπόλυτη συμπαράσταση , ἒτσι καί μιά σχέση ἀγάπης δέν μπορεῖ νά προαχθεῖ μόνο μέ τά συναισθήματα καί τόν ἒρωτα. Θέλει στήριγμα μέχρι νά φτάσει στήν Ἀγάπη διά τῆς Ἀλήθειας καί αὐτό τό στήριγμα προέρχεται καί βρίσκεται πάντοτε, ὃταν εἲμαστε διατεθειμένοι νά ρωτᾶμε. Ρωτώντας φτάνεις στήν Πόλη καί γιά τήν Ἀγάπη ἡ συμβουλή εἶναι μιά καλή φίλη….Καί ἡ γνώση χρειάζεται καί πολύς καφές μέ χρόνο μαζί χρειάζονται γιά νά συννενοηθοῦν ἐν Ἀληθεία δύο ἂνθρωποι. Ἂκοῦστε, συζητεῖστε, συμβουλευτεῖτε, πεῖτε ἀλήθειες…. Ὃλα πολύ γιά νά ἒχετε ἀγάπη πολλή…..

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.