ΤΙ ΚΑΚΟ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΚΟΙ

Ἀγαπητοί φίλοι,νά εἶστε χαρούμενοι καί αἰσιόδοξοι πάντοτε. Κάθε ἡμέρα εἶναι νέα ἡμέρα. Ἀπό μικρός ὁ ἂνθρωπος γαλουχεῖται μέ τά ἰδανικά τῆς ἀγάπης, τῆς προσφορᾶς, τῆς φιλίας, τῆς καλοσύνης, τῆς οἰκογένειας καί, ὃπου ὑπάρχει, τῆς πίστης στόν Θεό. Σέ κάθε μικρό παιδάκι δημιουργοῦμε ἓναν κόσμο ἀγγελικά πλασμένο μέχρι νά ,,πονηρέψει,, καί ν` ἀναγκαστοῦμε κί ἐμεῖς νά τοῦ φανερώσουμε τά μυστικά τοῦ κακοῦ κόσμου. Στήν συνέχεια δεχόμαστε ὃλοι ἓναν ἀνηλεή πόλεμο γιά ν` ἀλλάξουμε αὐτό ποῦ μᾶς ἒμαθαν μικρούς καί νά γίνουμε κακοί καί πονηροί. Τελικά μέ ὃσες δυνάμεις ἒχει ὁ καθένας καί ἀπ` ὃπου μπορεῖ νά κρατηθεῖ, φτάνει στήν ὡριμότητα ποῦ προσφέρει ἀγάπη, σιγουριά καί γαλήνη, ἐκτός ἂν αὐτά τά παιδικά τραύματα τόν συγκλονίσουν τόσο πολύ ποῦ δέν θά μπορέσει νά γίνει ἂνθρωπος ποτέ. Σέ κάθε περίπτωση γενικά καί μόνιμα συμμετέχουμε σ` ἓναν ἀτελείωτο ἀόρατο πόλεμο ἐναντίον τοῦ προσώπου μας ὣστε νά γίνουμε μόρια καί κυρίως ἂτομα, δηλαδή ἐγωϊστικές καί ἀκαλλιέργητες ὑπάρξεις ποῦ ζοῦν γιά τόν ἑαυτό τους καί ὂχι μέ τούς ἂλλους, πόσο μᾶλλον γιά τούς ἂλλους. Πᾶμε λοιπόν νά δοῦμε συνοπτικά τί κακό μᾶς κάνουν αὐτοί ποῦ μᾶς πολεμοῦν καί πῶς μποροῦμε νά σταθοῦμε στό ὓψος μας ὡς ξεχωριστές καί μοναδικές ἐλεύθερες προσωπικότητες, πλασμένες γιά οὐράνια γεγονότα καί καταστάσεις.

1.Μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τήν γνώση. Ὁ ἀπληροφόρητος ἂνθρωπος ποῦ δέν ἒμαθε νά συνδυάζει καί νά διασταυρώνει γνώσεις καί πληροφορίες, καθοδηγεῖται ἀπ` αὐτούς, ὃπου θέλουν αὐτοί. Σημαντική πηγή γνώσης τά βιβλία καί κυρίως οἱ σοφοί ἂνθρωποι!

2. Μᾶς μπερδεύουν τά συναισθήματα, τόν ἒρωτα καί τήν ἀγάπη μέ τό σέξ, τήν φιληδονία καί τόν πανσεξουαλισμό. Ὃλα στήν ζωή εἶναι ἒρωτας, ἂλλά τό τί εἶναι ἒρωτας εἶναι μεγάλη ὑπόθεση. Τό κακό γίνεται ἀπό τήν μικρή ἡλικία στίς παιδικές ψυχές ὃταν οἱ γονείς δέν μαθαίνουν στά παιδιά τους πῶς νά φέρονται στό ἂλλο φύλο καί εἶναι κακό παράδειγμα ἒκφρασης τῆς ἀγάπης.

3.Μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τόν Θεό. Ἂνθρωπος χωρίς Θεό εἶναι εὐκολοκυβέρνητος, δέν ἒχει ἡθικές ἀρχές καί ὂρια, πληγώνει τόν συνάνθρωπο, δημιουργεῖ κακό στήν κοινωνία, δέν σέβεται τήν ἀνθρώπινη ὓπαρξη, ἐγκληματεῖ, καί κυρίως δέν γνωρίζει πῶς νά ζήσει καί τί σκοπό ὓπαρξης ἒχει. Δυστυχῶς ὃποιος δέν διαθέτει ὑπαρξιακή ὑγεία, δέν μπορεῖ νά ἒχει οὒτε ψυχική οὒτε σωματική ὑγεία.

4.Μᾶς παραπληροφοροῦν μονίμως καί ἀλύπητα. Ἡ ἐπιτυχία τῶν κακῶν βρίσκεται στόν μεγάλο δάσκαλό τους ποῦ εἶναι ἡ τηλεόραση. Αὐτή πληροφορεῖ τό μεγαλύτερο κομμάτι τοῦ κόσμου καί δυστυχῶς λέει ὃ,τι νἆναι ἀστήρικτο, πρόχειρο καί καταστρεπτικό. Κλεῖστε τίς τηλεοράσεις καί παρακολουθεῖτε μόνον ἐπιλεγμένα προγράμματα!

5.Μᾶς φοβίζουν καί μᾶς ἀπειλοῦν μέ τήν συμβατική ζωή ποῦ διαχειρίζονται. Ὁ ἂνθρωπος πρέπει νά εἶναι ἒτοιμος γιά ὃλα. Νά ἒχουμε ὑλικά ἀγαθά, ἀλλά νά εἲμαστε ἒτοιμοι να τ` ἀποχωρισθοῦμε, ἂν χρειαστεῖ, προκειμένου νά ζήσουμε, ὃπως μπορέσουμε, μέ τούς ἀνθρώπους ποῦ ἀγαποῦμε. Κάθε μορφή ζωῆς εἶναι καλή, ἀκόμη καί τοῦ χωριοῦ, ἀρκεῖ νά ἒχουμε ἀγάπη καί ἑνότητα.

6. Μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τίς ρίζες μας. Κάθε φυτό τρέφεται ἀπό τήν ρίζα του τήν ὁποία φροντίζουμε νά ποτίζουμε. Ἒθιμα ἂλλων λαῶν, ἂγνοια τῆς ἱστορίας καί ἀθρόα μετανάστευση εἲτε δική μας πρός τά ἒξω εἲτε ἂλλων λαῶν πρός τά μέσα, ἐγκυμονεῖ τόν κίνδυνο τῆς κονσερβοποίησης, ὃπου κανένας λαός δέν ἒχει τά δικά του προσωπικά χαρακτηριστικά, ἂρα παύει νά εἶναι ξεχωριστό πρόσωπο.

7. Μᾶς παραπλανοῦν νά ζοῦμε στό μέλλον καί νά χάνουμε τό παρόν, καθῶς καί ν` ἀγνοοῦμε τό παρελθόν ποῦ εἶναι ὁ δάσκαλος μας. Ἡ ζωή εἶναι ὡραία καί εἶναι σήμερα. Δέν ξέρουμε τί θά γίνει αὒριο οὒτε κάν μετά ἀπό λίγο. Ἒτσι δημιουργοῦνται καί οἱ παρανοϊκοί φόβοι γιά κάτι ποῦ δέν γνωρίζουμε ἂν θά συμβεῖ.

Αὐτά καί ἂλλα πολλά ποῦ μᾶς κάνουν οἱ κακοί, μᾶς δημιουργοῦν καταρχήν μιά ἀγανάκτηση τοῦ καναπέ. Ἂν αὐτή δέν μεταφραστεῖ σέ ἒργα τότε θά γίνουμε κί ἐμεῖς καί τά παιδιά μας σάν καί αὐτούς. Κᾶντε πράξη τά ὂνειρά σας. Κανείς δέν μπορεῖ νά σκλαβώσει τήν ψυχή μας. Πάτε κόντρα στό κατεστημένο τοῦ μίσους, τῆς ἀδικίας, τῆς πλάνης, τῆς ἀτιμίας καί ζῆστε στόν δικό σας κόσμο φέρνοντας καί ἂλλους μέσα καί κάνοντάς τόν μεγαλύτερο. Σᾶς τό εὒχομαι μέ ὃλη μου τήν καρδιά. Καλή Ἀνάσταση!

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.