ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

  • Τώρα πού παντρευτήκατε δέν εἶστε ἐλεύθεροι. Ἀνήκετε ὁ ἕνας στόν ἄλλον.
  • Γίνετε καλοί σύζυγοι, μοιράζοντας μέ σωστές ἀναλογίες τά βάρη.

Μή μετρᾶτε μέ τό ὑποδεκάμετρο τά λάθη τοῦ ἄλλου καί τά δικά σας τά ἀμνηστεύετε. Συνήθως “μονός καυγάς δέν γίνεται”.

 •  Μήν ἀφήνετε νά παραμένουν σκιές στίς σχέσεις σας, ἀλλά μέ ἀμοιβαῖες ἐξηγήσεις διαλύετε ἐγκαίρως τά νέφη.
 • Ἀποκτῆστε Πνευματικό στήν οἰκογένειά σας. Θά σᾶς φανεῖ πολύ χρήσιμος.
 •  Μάθετε νά ἀκοῦτε καί ὄχι μόνο νά μιλᾶτε ἤ, τό χειρότερο, νά διατάζετε.
 • Ἡ πραγματικότητα δέν ἀλλάζει μέ τό νά στενοχωρεῖσθε ὑπέρμετρα. Ἀναζητεῖστε τρόπους διεξόδου.
 • Μάθετε νά προσεύχεσθε ζητώντας τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ.
 •  Μήν ἀπορροφᾶσθε ἀπό τίς δουλειές σας, μέ συνέπεια “νά μή σᾶς βλέπει τό σπίτι σας”. Ἔχουν καί οἱ δικοί σας τήν ἀνάγκη σας.
 •  Δῶστε στά παιδιά σας χριστιανική ἀγωγή. Κάντε μακροπρόθεσμη ἐπένδυση πού θά σᾶς ἐπιστραφεῖ ἐντόκως.
 •  Μήν ἀποσείετε τίς εὐθύνες σας. Ἡ ταπεινή ἀναγνώρισή τους εἶναι προϋπόθεση προόδου.
 •  Φροντίστε νά διδάσκετε μέ τό παράδειγμά σας καί ὄχι μόνο μέ τά λόγια σας.
 • Μήν φθάνετε εὔκολα στά ἄκρα. Πάντα ὑπάρχει μιά διέξοδος στά προβλήματα. Ἀρκεῖ νά ταπεινωθῆτε.
 •  “Ὅποιος θέλει νά εἶναι πρῶτος, νά εἶναι ὅλων ὑπηρέτης” ( Ὁ Κύριος).
 • Μέ τήν εὐγένεια πού συμπεριφέρεσθε πρός τούς ἔξω, μέ τήν ἴδια νά συμπεριφέρεσθε καί πρός τούς
 • ἰκείους σας. Ὄχι δύο πρόσωπα.
 • Μήν κρατᾶτε κρυφά χαρτιά ἀπό τήν γυναίκα ἤ τόν ἄνδρα σας. Κάποτε θά σᾶς κάψουν.
 • Οἱ γυναῖκες μή θεωρεῖτε ὑποτιμητικό τό νά ὑπηρετεῖτε τό σπίτι σας.
 • Οἱ σύζυγοι δέν ἐξουσιάζετε τό σῶμα σας. Ἀνήκει καί στόν ἄλλον.
 •  Ἄν πέσατε σέ σφάλμα, πῆτε τό μόνος σας. Μήν ἀφήνετε νά τό μάθει ὁ ἤ ἡ σύζυγος σας ἀπό τρίτους, πού θά τό ποῦν ὅπως θέλουν.
 • Μήν διστάζετε νά ζητᾶτε συγγνώμη ὅταν φταῖτε.
 •  Μήν ἀφήνετε τρίτους ἀδιάκριτους καί ἐπιπόλαιους νά ἀναμειγνύονται στά ἐσωτερικά σας.
 •  Ὁπλισθῆτε μέ ἀγάπη καί διάκριση, κάντε τό σταυρό σας καί ριχθῆτε στήν πάλη τῆς ζωῆς. Θά νικήσετε.
 •  Φυλαχθῆτε ἀπό τό θυμό, τή βαναυσότητα, τήν ἀπρεπή γλώσσα.
  Μήν ξανοίγεστε σέ ἐπικίνδυνες σχέσεις μέ ἄλλο πρόσωπο. Διακινδυνεύετε τήν εὐτυχία σας. Ὅλα μαθαίνονται κάποια μέρα.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.