Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΝΗΣΤΕΙΑ

Εἶναι μιά περίοδος πρίν τό Πάσχα ποῦ πολλοί χριστιανοί συγκινοῦνται καί σκέφτονται νά νηστέψουν. Γύρω ἀπ` αὐτούς κινεῖται καί μιά σχετική βιομηχανία μέ ,,νηστήσιμα,, φαγητά καί σχετικές διαφημίσεις, καί κάποιοι σίγουρα βλέπουν τήν εὐκαιρία γιά μιά ὡραία δίαιτα πρίν τό καλοκαίρι, βοηθητική γιά τήν τελική δίαιτα ποῦ θά κάνουν πρίν βγοῦν στίς παραλίες. Γενικά ὑπάρχει μιά κινητικότητα καί μιά περίσκεψη διαφορετική μέ καλές, κακές καί ἂσχετες προθέσεις. Πάντως ὁ κόσμος προσπαθεῖ κάπως διαφορετικά ἀπό τίς ἂλλες περιόδους διότι εἶναι σίγουρο ὃτι τόν συγκινεῖ ἡ προετοιμασία γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ἦρθε ὃμως ἡ στιγμή κατά τήν ὀποία θά βάλλουμε κάποια πράγματα στήν θέση τους γιά νά θαυμάσουμε ἀκόμη περισσότερο τήν δύναμη αὐτῶν τῶν ἡμερῶν καί τό νόημα τῆς θεσμοθέτησης τῆς Ἁγίας Νηστείας ἀπό τούς Πατέρες μας.
Ἡ ἀληθινή νηστεία δέν εἶναι μόνον ἡ ἀποχή ἀπό κάποιες τροφές γιά μιά συγκεκριμμένη χρονική περίοδο. Οὒτε κἂν μόνο ἀπό κάποιες ἁμαρτίες ποῦ θεωροῦμε ἐμεῖς ἁμαρτίες….. Ὑπάρχουν σοβαρότερα πράγματα μέ τά ὁποία καλούμαστε ν` ἀσχοληθοῦμε.
Α. Τό δικό μας ἀμάρτημα: Κάθε ἂνθρωπος ἒχει μιά βασική ἀμαρτία ποῦ πρέπει νά πολεμήσει. Αὐτή τόν χαρακτηρίζει, εἲναι τό κόλλημά του, τό πάθος του,αὐτό ποῦ τόν κάνει νά παραπαίει καί σέ ἂλλα πολλά τῆς καθημερινότητας καί τῆς ζωῆς του. Εἶναι ἀνάγκη νά τό βρεῖ καί ν` ἀποφασίσει ν` ἀναμετρηθεῖ μαζί του μέ σοβατρότητα. Τότε θ` ἀλλάξει ἡ ζωή του!
Β. Ὃλα μέ Ἀγάπη καί καρδιά: Δέν ἒχει καμμιά ἀξία νά νηστεύεις χωρίς νά προσπαθήσεις νά συγχωρέσεις καί ν` ἀγαπήσεις. Ν` ἀνακαλύψεις ἂν ἀκόμη ἒχεις τήν ἱκανότητα ν` ἀγαπᾶς. Νά συγχωρέσεις μέ κάποιες σωτήριες προϋποθέσεις. Νά συγκινηθεῖς καί ν` ἀλλάξεις σάν πρόσωπο μέχρι τό τέλος τῆς νηστείας σου. Τί θά ὡφεληθεῖς ἂν κερδίσεις ὃλο τόν κόσμο, καί χάσεις τόν ἑαυτό σου καί τήν προσωπικότητά σου; Δέν θά βρεῖς τίποτα στό τέλος τοῦ τούνελ….
Γ. Νά νηστέψεις γιά νά ἐλεήσεις: Οἱ πρώτοι χριστιανοί νήστευαν καί ὃ,τι καί τούς περίσσευε ἀπό κρέας, αὐγά καί γάλα, τά μάζευαν καί στό τέλος τῆς νηστείας τά προσέφεραν σ` αὐτούς ποῦ δέν εἶχαν νά φᾶνε γιά νά κάνουν καί αὐτοί γιορτές μαζί τους….
Δ. Ἐγκράτεια γλώσσας καί ἀποχή ἀπό τόν θυμό: Βασικά πρἀγματα. Ξέρεις τί ὡφέλεια θά ἒχεις ἂν μιλᾶς λιγότερο καί ἂν δέν θυμώνεις; Βέβαια μέ λίγη αὐτοσυγκράτηση καί βία στόν ἑαυτό σου θά γίνουν ὃλα καί φυσικά μέ τήν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ ποῦ βλέποντας νά κάνεις λίγα, θά σοῦ δώσει πολλά. Μεγάλο πρᾶγμα ἡ ἡρεμία…..
Ε. Προσευχή καί πίστη: Βέβαια γιά νά τά κάνεις ὃλ` αὐτά πρέπει νά πιστεύεις ἢ τουλάχιστον νά ζητήσεις στήν προσευχή σου πίστη ἀπό τόν Θεό. Δέν ὑπάρχει πιό καταπληκτική διαδικασία ἀπό τήν ἐπικοινωνία μέ τόν Χριστό σου. Εἶναι ἡ κορύφωση τῆς προσπάθειάς σου. Μέσω τῆς προσευχῆς θά καταλάβεις ὃτι ἒχεις ἀξία, ὃτι ἡ ζωή εἶναι σέ ἂλλα πράγματα, ὃτι αὐτό ποῦ κάνεις εἶναι βασικό καί θά σέ βοηθήσει καί φυσικά ὃτι ἡ νηστεία εἶναι κάτι ἂλλο ἀπ` αὐτό ποῦ φαντάζεσαι…
Σᾶς εὒχομαι σ` αὐτή τήν νηστεία νά μπορέσετε νά βρεῖτε καί τόν πνευματικό σας ὁδηγό ποῦ θά σᾶς βοηθήσει ν` ἀγαπήσετε περισσότερο τούς ἀνθρώπους. Προσοχή ὃμως θέλει πολλή προσοχή! Καί λίγη προσευχή! Τότε ἡ μικρή μας προσπάθεια θά γίνει μεγἀλη ἀφορμή νά γνωρίσουμε τό ὂμορφο πρόσωπο τοῦ Σωτῆρα μας καί νά κατανοήσουμε τί ἒκανε Ἐκεῖνος γιά μας. Θά εἶναι συγκλονιστικό! Μή ξεχνᾶτε ὃτι καί ὁ Ἲδιος νήστεψε χωρίς νά τό ἒχει ἀνάγκη σάν Θεός, ἀλλά γιά νά εἶναι μαζί μας στόν ἀγώνα…. Παίζει ρόλο νά εἲμαστε ὃλοι μαζί….

Ἀρχιμανδρίτης
Ἰωάννης Καρασακαλίδης

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.