ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

​1. Πῶς ἀντιμετωπίζετε τά γεγονότα;

Α) Μέ φόβο – ἄγχος.
Β) Μέ σκέψεις.
Γ) Μέ μετάνοια – προσευχή.
Δ) Μέ τήν καθιερωμένη πνευματική ζωή.

2. Τί σᾶς ἐνδιαφέρει περισσότερο;

Α) Ἡ ζωή.
Β) Ἡ αἰώνια ζωή.
Γ) Ἡ οἰκογένεια καί τά παιδιά μου.
Δ) Ἡ καλοπέραση.

3. Πῶς περνᾶ ἡ ζωή σας;

Α) Ἄσκοπα.
Β) Μέ πολλές μέριμνες.
Γ) Ἐκμεταλλεύομαι τό κάθε λεπτό.
Δ) Μέ πλοῦτο /καλοπέραση /σπατάλη.

4. Ποιόν ἄνθρωπο ἐμπιστεύεστε περισσότερο;

Α) Τόν /τήν σύζυγο.
Β) Τούς συγγενεῖς – φίλους.
Γ) Τούς πολιτικούς.
Δ) Τόν πνευματικό μου πατέρα.

5. Τί πιστεύετε ὅτι σᾶς κρατάει ξύπνιους;

Α) Μία ἀσθένεια.
Β) Ὁ ἀγώνας μου.
Γ) Ἡ Κρίση.
Δ) Ἡ σκέψη τοῦ θανάτου καί τῆς κόλασης.

6. Κατά τήν γνώμη σας τί πρέπει να πάθουν οἱ πλούσιοι τοῦ κόσμου πού ἐκμεταλλεύονται τούς φτωχούς;

Α) Νά βροῦν τραγικό θάνατο.
Β) Νά μετανοήσουν καί νά βοηθοῦν.
Γ) Δέν θά πάθουν τίποτα.
Δ) Δέν ξέρω /Δέν ἀπαντῶ.

7. Μέ τήν ἀνατροφή πού δώσατε στά παιδιά σας τί ὑπολογίζετε νά γίνουν;

Α) Καλοί καί ἀγαθοί ἄνθρωποι.
Β) Ἐγκληματίες.
Γ) Ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ.
Δ) Ἄς καλύψει ὁ Θεός τά κενά τους καί νά μάθουν νά μετανοοῦν μέ λιγότερα λάθη.

8. Τί θά θέλατε νά εἶστε;

Α) Πλουσιότερος.
Β) Ἁγιότερος.
Γ) Καλύτερος ἄνθρωπος.
Δ) Κληρικός /μοναχός, – ή
9. Πόσους ἀνθρώπους βοηθήσατε τόν μῆνα πού πέρασε σέ ὅλα τά ἐπίπεδα;

Α) Πάρα πολλούς.
Β) Κανέναν.
Γ) Ἕναν ἤ δύο καθημερινά.
Δ) Ἐλάχιστους (μποροῦσα πιό πολλούς).

10. Πόσο ἔχετε αἰσθανθεῖ στήν ζωή σας τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ;

Α) Ἐλάχιστα.
Β) Λίγες φορές.
Γ) Πολλές φορές.
Δ) Ἔντονα καί διαρκῶς.

Ἀπαντῆστε μέ Ναί ἤ Ὄχι.

11. Θά σωθοῦμε; ΝΑΙ ΟΧΙ

12. Πεινᾶτε; ΝΑΙ ΟΧΙ

13. Διψᾶτε; ΝΑΙ ΟΧΙ

14. Δέν ἔχετε ροῦχα; ΝΑΙ ΟΧΙ

15. Εἶστε ἄρρωστοι; ΝΑΙ ΟΧΙ

16. Εἶστε ἄθεοι; ΝΑΙ ΟΧΙ

17. Εἶστε σκλαβωμένοι; ΝΑΙ ΟΧΙ

18. Εἶστε λογικοί; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.