Ὂχι ἂλλες ἐκτρώσεις!

Ὀρθόδοξη Ἀγκαλιά
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Βισβύζη 22-23 Ἀλεξανδρούπολη

​Ἀγαπητή φίλη,
ἀπευθυνόμαστε σέ σένα κυρίως ἀλλά καί στόν σύντροφό σου, γιά νά σ` ἐνημερώσουμε ὃτι ὁ κόσμος χάνεται, διότι μέσα στούς ὑπονόμους αὐτῆς τῆς πόλης καί ὃλης τῆς πατρίδας μας τρέχει ἂφθονο τό αἷμα χιλιάδων ἐμβρύων ποῦ σκοτώθηκαν πρόωρα χωρίς νά ἒχουν κάν τήν εὐκαιρία νά ὑπερασπίσουν τήν ζωή τους. Ἐκτός ἀπό τόν ἀνθρώπινο νόμο ὑπάρχει καί ἓνας νόμος ποῦ εἶναι βαθιά ριζωμένος μέσα μας καί ὀνομάζεται πνευματικός. Αὐτός εἶναι ὑπεύθυνος νά καθορίζει τίς συνέπειες τῶν πράξεων ποῦ κάνουμε σάν ἐλεύθεροι ἂνθρωποι. Δυστυχῶς μέ τήν ἐλευθερία μας αὐτή κάνουμε ὃ,τι θέλουμε στόν κόσμο καί δέν ἐπιτρέπουμε στόν Θεό νά κάνει αὐτό ποῦ θέλει. Ὁ Θεός δέν ἒφτιαξε τόν κόσμο ἒτσι ὃπως εἶναι. Ὁ ἂνθρωπος τόν κατήντησε ἒτσι μέ τίς ἐπιλογές του. Γι` αὐτό ἂν δέν θέλεις νά πᾶμε κατά διαόλου καί ἀνησυχεῖς γιά τό μέλλον τῶν παιδιῶν σου, διάβασε τά παρακάτω στοιχεῖα καί προσπάθησε νά μιλήσεις καί σέ ἂλλες κοπέλλες ἒτσι ὣστε νά κατανοήσουν τό μεγάλο πρόβλημα ποῦ ἒχουμε μέσα μας καί πόσο κακό κάνουμε σέ ὃλους μέ τίς 350.000 ἀμβλώσεις ποῦ συμβαίνουν κάθε χρόνο μόνο στήν Ἑλλάδα.1.    Πρίν λίγα χρόνια ἡ ἒκτρωση ἰσοδυναμοῦσε μέ ἐγκληματική ἐνέργεια. Νομιμοποιήθηκε μέ τό ζόρι κάτω ἀπό κάποιες αὐστηρές προϋποθέσεις. Τό ,,νόμιμο,, ὂμως δέν σημαίνει ὃτι εἶναι καί ἡθικό. Π.χ. πολλές συμβάσεις τῆς πατρίδας μας εἶναι νόμιμες βάσει τῶν μνημονίων, καταστρεπτικές ὃμως γιά τούς ἐργαζόμενους καί τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες ποῦ θέλουν  νά ζήσουν τίμια τίς οἰκογένειές τους.
2.    Τό ἒμβρυο εἶναι ζωή ἀπό τήν στιγμή τῆς σύλληψής του ποῦ γίνεται μέ πιθανότητες 1 πρός πολλά δισεκατομμύρια. Μέ τήν ἒκτρωση δέν ἀφαιρεῖς τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς, ἀλλά ὁλόκληρη τήν ζωή.
3.    Τά σωματάκια τῶν ἐμβρύων ποῦ σκοτώνονται μέσα στήν κοιλιά τῆς μητέρας τους μέ διάφορους φρικτούς τρόπους, πετιούνται στήν συνέχεια στά σκουπίδια, χωρίς καμμιά φροντίδα ἒστω τοῦ νεκροῦ σώματος τους.
4.    Εἶναι ὑποκρισία νά πονᾶμε γιά ἓνα μικρό παιδί ποῦ ὑποφέρει ἢ σκοτώνεται καί τό βλέπουμε στήν τηλεόραση καί νά μήν μεταννοοῦμε γιά μιά ἒκτρωση ποῦ ἒχουμε κάνει, πόσο μᾶλλον τήν στιγμή ποῦ πρέπει νά μιλοῦμε ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων προσπαθώντας νά σώσουμε ζωές ἐνώ μᾶς δίνονται οἱ εὐκαιρίες.
5.    Ἡ γυναίκα συμβολίζει τήν ζωή καί δέν πρέπει νά σπέρνει τόν θάνατο. Καμμιά κοπέλλα ποῦ ἒκανε ἒκτρωση δέν ἀπέφυγε τίς τύψεις, τίς ἀσθένειες, τά ψυχολογικά προβλήματα, καί τήν διά βίου ταλαιπωρία ὃσο καί ἂν προσπάθησε μέ ψυχολογικούς τρόπους, ἐκτός ἂν ἐξομολογήθηκε καί μετάνιωσε ἒμπρακτα, ὁπότε καί θά μπορεῖ νά δώσει λόγο στά παιδιά της καί νά τ` ἀντικρύσει στά μάτια, ὃταν θά πάει στήν Κρίση τοῦ Θεοῦ. Ἡ παρηγοριά γιά κάθε μας σφάλμα εἶναι κοντά στόν Χριστό μας.
6.    Ἡ κατ` ἐξοχήν βία πάνω σέ μικρά πλάσματα εἶναι ἡ ἒκτρωση καί ἒχουμε μεγάλο πρόβλημα ὃταν σάν κοινωνία τό ἐπιτρέπουμε αὐτό. Πρέπει νά μιλᾶμε ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων παντοῦ καί πάντοτε, γιατί κάπου ἐκεῖ ἒξω βρίσκονται ἂνθρωποι ποῦ δέν γνωρίζουν τό φρικτό αὐτό ἒγκλημα καί τίς συνέπειές του.
7.    Οἱ ἂνδρες εἶναι συνυπεύθυνοι γιά τίς ἐκτρώσεις καί πρέπει νά μήν συναινοῦν ποτέ σέ μιά τέτοια κίνηση διότι στήν οὐσία ποτέ μιά γυναίκα δέν συγχωρεῖ ἓναν ἂνδρα ποῦ τήν βοήθησε ἢ τῆς ἐπέβαλλε μιά ἒκτρωση. Πρέπει νά στέκονται βράχοι σέ ὃποια ἡλικία καί ἂν εἶναι. Αὐτή ἡ στάση θά τούς προσφέρει κατόπιν πολλά καλά.
8.    Αὐτά ποῦ σᾶς λέμε δέν εἶναι θρησκευτικά. Εἶναι ἀπλά, ἀνθρώπινα καί φυσιολογικά πράγματα. Σκεφτεῖτε τα καλά καί κυρίως οἱ μικρές κοπέλλες ποῦ ξεκινήσατε τήν σεξουαλική σας ζωή. Κανείς δέν θά σᾶς ὑπερασπίσει ἂν δέν φροντίσετε ἐσεῖς τόν ἑαυτόν σας.
9.    Κάθε νέο παιδί μόνο χαρά καί εὐλογία φέρνει σ` ἓνα σπίτι ἀκόμη καί ἂν ἡ οἰκογένεια εἶναι μονογονεΐκή. Ἡ παροιμία λέει ὃτι φέρνει μαζί του καί τήν προίκα του, δηλαδή θά βρεθεῖ σίγουρα τρόπος νά μεγαλώσει.
10.    Νά ἓνας ἐθελοντισμός ποῦ πρέπει νά διαφημίζεται: Πῶς νά στηρίξουμε τούς γονείς νά μήν κάνουν ἐκτρώσεις!
11.    Καμμιά κοπέλλα νά μήν ντραπεῖ νά φέρει στόν κόσμο ἓνα παιδί ἀκόμη καί ἂν εἶναι μόνη της. Μή ξεχνᾶτε ὃτι ἡ Παναγία μας θά ἐθεωρεῖτο μιά ἀνύπαντρη ἒγκυος καί ὁ Χριστός νόθος ἂν έκ τῶν ὑστέρων δέν τήν παντρευόταν ὁ Ἰωσήφ. Αὐτό στήν ἐποχη της σήμαινε λιθοβολισμό.
12.    Σέ ὃσους ἒχετε πολλά παιδιά καί σκεφτήκατε τήν ἒκτρωση, προτείνουμε νά μπεῖτε νοερά στήν  διαδικασία νά σκοτώσετε ἓνα ἀπό τά παιδιά ποῦ ἒχετε γιά νά ζήσει τό ἒμβρυο. Ἢ μήπως δέν εἶναι τό ἲδιο; Δέν εἶναι παιδί τό ἓνα, παιδί καί τό ἂλλο;
13.    Προσέξτε ἐπίσης τήν ἐνημέρωσή σας γύρω ἀπό τήν γεννετική λειτουργία, τόν προγεννετικό ἒλεγχο, τήν εὐγονική γενικότερα. Ἡ ἀντισύλληψη δέν εἶναι πάντα ἀσφαλῆς, τ` ἀντισυλλητικά χάπια εἶναι βλαβερά, τό σπιράλ ἐκτρωτικό καί ὂχι ἀντισυλληπτικό μέσο καί τό ἐμβόλιο κατά τοῦ καρκίνου τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας ἐπικίνδυνο. Μήν ἐπεμβαίνετε χωρίς φόβο στίς γεννετικές σας λειτουργίες.
14.    Ὑπάρχουν πολλοί ποῦ μποροῦν νά βοηθήσουν στό νά κρατήσετε στήν ζωή ἓνα παιδί καί ἂλλοι περισσότεροι ποῦ δέν μποροῦν νά κάνουν δικά τους παιδιά καί θά ἢθελαν νά μεγαλώσουν κάποιο παιδάκι. Σκεφτεῖτε το!
15.    Σέ κάθε περίπτωση μήν ἐπιτρέψετε νά κτίζεται ἡ ζωή σας πάνω στό αἷμα μικρῶν ἀθώων ἐμβρύων. Ὃμως καί πάλι ὁ Θεός μας δέν θά σταθεῖ σέ ὃ,τι καί ἂν ἒγινε, ἂν μεταννοήσουμε εἰλικρινά καί αγωνιστοῦμε ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων. Τότε θά δεῖτε ξαφνικά ν` ἀλλάζει αὐτός ὁ κόσμος: Ἂν μειωθοῦν στό μισό οἱ ἐκτρώσεις καί ἀρχίσουν οἱ ἂνθρωποι νά ἐπιμελοῦνται περισσότερο τό παιδί στήν ζωή και τήν Παιδεία του.

​ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΕΝΟΣ ΕΜΒΡΥΟΥ

Ροδίζει ὁ ἢλιος τό πρωΐ καί κρύβονται τ` ἀστέρια, στόν οὐρανό λαμποκοποῦν κάτασπρα περιστέρια.
Μοσχοβολάει γιασεμί, βασιλικός καί δυόσμος μές τήν δροσιά τοῦ πρωΐνοῦ, ὂμορφος ποῦ ` ναι ὁ κόσμος.
Στό ποταμάκι τό ρηχό δύο πάπιες κολυμπᾶνε καί πίσω τά παπάκια τους ἀκολουθοῦν καί πᾶνε!
Παιδιά τά βλέπουν καί γελοῦν καί παίζουν καί πηδάνε, ψωμί μέ τά χεράκια τους, τούς ρίχνουν γιά νά φᾶνε.
Μά ἐγώ τό φῶς τοῦ πρωϊνοῦ ποτέ μου δέν τό εἶδα, πουλιά δέν εἶδα νά πετοῦν σάν ἒσβηναν τ` ἀστέρια.
Δέν μύρισα τό γιασεμί, δέν ξέρω τόν ἀέρα, καί οὒτε λουλούδια ἒκοψαν τά παιδικά μου χέρια.
Ποτέ μές τό ρηχό νερό δέν εἶδα τήν μορφή μου, δέν γέλασα, δέν ἒπαιξα μές τήν μικρή ζωή μου.
Κούνια ποτέ δέν ἒκανα στοῦ δέντρου τήν δροσιά,κρυφτό δέν ἒπαιξα ποτέ μέ τ` ἂλλα τά παιδιά.
Στῆς μάνας μου τήν ἀγκαλιά ναζιάρικα γκρινιάζει ἓνα μωρό καί μέ στοργή ἐκείνη τό θηλάζει.
Τά δάκτυλα του μπλέκουνε στά μαύρα της μαλλιά, καί ἓνα τραγούδι τρυφερό αὐτή τοῦ τραγουδᾶ.
Μά εγώ ποτέ δέν θήλασα σέ κάποια ἀγκαλιά, ποτέ δέν μέ χαιδέψανε τῆς μάνας τά μαλλιά,
ποτέ τραγούδι τρυφερό δέν χαΐδεψε τ` αὐτιά μου, χέρι ποτέ δέν μ` ἂγγιξε ν`ἀκούσει τήν καρδιά μου.
Στήν ἀγκαλιά τήν πατρική δέν ἒτρεξα ποτέ, τά χέρια του τά δυνατά ἀσφάλεια νά μοῦ δώσουν,
​ οὒτε καί ὃταν θελήσανε μιά μέρα οἱ δυνατοί, τήν διψασμένη γιά ζωή, ψυχή μου νά σκοτώσουν.
Ποτέ δέν μέ ρωτήσανε, ἂν ἢθελα νά ζήσω, ἂν ἢθελα τήν ὀμορφιά τοῦ κόσμου ν` ἀντικρύσω.
Ποτέ τους δέν θελήσανε ν` ἀκούσουν τήν φωνή μου, φορτίο ἢμουνα γι` αὐτούς καί κόψαν τήν ζωή μου.
Τῆς μάνας μου τό παιδικό τραγούδι ἦταν βρισιά, τά λόγια της τά τρυφερά για μένα ἦταν στριγκλιά.
Τῆς μάνας μου ἡ παρηγοριά ἦταν γιά μένα τρόμος καί τῶν γονιῶν μου τό ἂγγιγμα γιά τήν ψυχή μου φόνος.
Ἀντί γιά μιά θερμή ἀγκαλιά χῶμα ψυχρό μέ ζώνει, καί τό μικρό κορμάκι μου σκοτάδι τό στοιχειώνει.
Ἀντί γιά γάλα μητρικό σκουλήκια ἒχει ἡ κοιλιά μου καί ἀντί σκιρτήματα χαρᾶς σίγησε ἡ καρδιά μου.
Στήν ἀγκαλιά τοῦ Πλάστη μου γέρνω νά ξαποστάσω, Αὐτός τραγούδια θά μοῦ πεῖ ὣσπου νά τά χορτάσω.
Μάνα, Πατέρας καί ἀδελφός καί φίλος καί ζωή, ὃτι θελήσω καί ποθῶ εἶσαι γιά μένα Ἐσύ.
Μόνο Ἐσύ μέ νοιάστηκες, μόνο Ἐσύ μέ ξέρεις, τήν θλίψη μου μοιράζεσαι στόν πόνο ὑποφέρεις.
Τό πνεῦμα Του μέ ἀκουμπᾶ κί ἐγώ παρηγοριέμαι, στήν ἀγκαλιά τοῦ Πλάστη μου γέρνω καί ἀποκιμιέμαι.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.