ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2020

Ἑκατό χρόνια παρά δεκατρείς ἡμέρες χρειάστηκαν για να σκλαβωθεῖ και πάλι ἡ Ἀλεξανδρούπολη με μια μικρή ἐξαίρεση στα ἒτη 1941-1944 λόγω γερμανοβουλγαρικῆς κατοχῆς. Πῶς ἒγινε αὐτό το θαυμάσιο μετά ἀπό τόσον καιρό ἀφότου ἐτελέσθη ἡ ἀπελευθέρωση – ἐνσωμάτωσητῆς Θράκης μας με τον ὑπόλοιπο ἐθνικό κορμό μετά ἀπό 500 και ὂχι 400 χρόνια; Μ` ἓναν ἁπλό τρόπο. Τον φόβο! Σπάρθηκε φόβος και θερίστηκε ὁλιγαρχία ἒτσι ὢστε στα Ἐλευθέρια τῆς πόλης μας νά γιορτάζουν μόνον ,,οἱ ἐκλεκτοί,,. Ἂραγε ὃσοι ἐπετράπηκε να συμμετάσχουν ἒχουν κάποιον πρόγονο ποῦ να πολέμησε για την Θράκη γενικότερα, ἀλλά και για την Ἀλεξανδρούπολη μετά ἒστω και το 1940; Θα μοῦ πεῖτε ὃμως, γιατί τάλές αὐτά; Για μερικούς λόγους: Α. Ἡ Ἀλήθεια έλευθερώνει. Β. Ἡ 14η Μαΐου πρέπει να γιορτάζεται δεκατρείς ἡμέρες μετά διότι ὃταν ἒγινε, το ἡμερολόγιο ἒδειχνε μεν 14 Μαΐου 1920,ἀλλά 4 χρόνια μετά το 14 ἒγινε ξαφνικά 27, ὃποτε καταβροχθίστηκαν 13 ἠμέρες συνεπῶς το 14-5 εἶναι 1-5 κανονικά. Γ. Διότι ὡς ἐπίσκοπος ἒχω πρώτιστο καθῆκον να ὁμιλῶ και να διαφωτίζω περί τῆς Ἀληθείας για ὁποιοδήποτε ζήτημα, ἒστω και ἂν κάποιοι φροντίζουν να μην ἀκούγομαι ἀφοῦ μπροστά μου ρίχθηκαν τόνοι λάσπης. Δ. Φανταστεῖτε την ἡμέραποῦμπῆκαντάἑλληνικά στρατεύματα στο Δεδέαγατς να εἶχεἀπαγορευτεῖ ἠ προσεύλεσητοῦ κόσμου για ὁποιοδήποτε λόγο! Θα γινόταν; Θα ἐτηρεῖτο; Ὂχι! Γιατί τῶρα γίνονται τέτοια πράγματα; Γιατί τηροῦνται τέτοιες ἀνοησίες; Μην κοιμάσθε λοιπόν, Ἀλεξανδρουπολίτες και πάντες οἱπαρηκοῦντες τον Ἒβρο, ἀλλά καῖ πᾶσα την ἡρωϊκή Θράκη. Ὁ λαός εἶναι κυρίαρχος, ἂν θέλει φυσικά. Ἦταντά 100 χρόνια ἂνἐνθυμήσθε. Σημαντική ἐπέτειος! Ποιος διάβασε και θυμήθηκε γι` αὐτήν; Μήπως τοῦ χρόνου 2021 , θα ἑορτάζουν στο ἲδιοσημεῖο κάποιοι ἂλλοι, κάποια ἂλληἐπέτειο δική τους; Θέλουν προσοχή αὐτά. Προσοχή και προσευχή. Ὃσοι λαοί ξέχασαν την ἱστορία τους ξαναέζησαν μόνο τά μελανά σημεῖα της. Ὃσοι δεν ξεχνοῦνζοῦν την ἒνδοξηἱστορία τους….. Θερμή παράκληση, ἀδελφοί, κᾶντε κάτι. Πάντως ἀπό σήμερα ἀρχίζει το μάτς. Τά δημοσίως κακῶς κείμενα θα ἐλέγχονται δημοσίως. Καλή φώτιση!

Ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως
τῶν Γνησίων ὈρθοδόξωνΧριστιανῶν
Ἰωάννης