Ο Αγωνας μιας Ζωης RTVA

ντί ἐπιλόγου

Σύντομη θεωρία περί τοῦ γιατί πρέπει

να μελετοῦμε και ν` ἀκροώμαστε τον Λόγο

τοῦ Θεοῦ καθῶς και να προτρέπουμε

και τον πλησίον μας αὐτό.

γαπημένοι μου, ἀδελφοί τοῦ Χριστοῦ και δι-

κοί μου, ἂλλο ἓνα βιβλίο ἒλαβε τέλος. Γιατί

ὃμως να γραφεῖ; Ὑπῆρχε σοβαρός λόγος; Μά-

λιστα! Ὁ λόγος εἶναι ἡ ἀγωνία μου για τίς πολύτιμες

ψυχές μας! Τί γίνεσθε; Ποῦ πᾶτε; Τί προσδοκᾶτε;

Για ποιόν σκοπό μεριμνᾶτε; Τίς σᾶς χρειάζετε για

μας εἶστε εὐτυχισμένοι; Ἒτσι ἀπαντῶ στο ἐρώτημά

μας! Εἶναι ἀνάγκη να το καταλάβετε. Πῶς ὃμως θα γί-

νει αὐτό ἐφικτό; Χωρίς ν` ἀκούσετε; Χωρίς να διαβά-

σετε; Χωρίς να μοιράσετε την ἐργασία και τον κόπο

μας και μας ἂλλους για να γνωρίσουν και αὐτοί; Ὂχι

δεν γίνεται! Προηγεῖται ὁ ἱεροκήρυκας ποῦ μιλάει και

γράφει και εἶναι στην οὐσία ἐκεῖνος ὁ ἂλλος ποῦ περί-

μενες να σοῦ μιλήσει κί ἐσένα. Ὃλοι περιμένουμε τον

ἂνθρωπό μας να μᾶς βγάλει ἀπό το σκοτάδι!!! Ἐμεῖς

ἒχουμε τον Θεάνθρωπό μας! Ἐκεῖνος με την σειρά

του ἒχει ἐμᾶς τούς εἰδικούς ἀνθρώπους ποῦ θα γίνου-

με Ἀπόστολοι τοῦ Εὐαγγελίου Του. Και ἒτσι ἡ ζωή συ-

νεχίζεται….Ξέρετε πόσοι σώθηκαν ἀπό ἓνα βιβλίο

ἢ μια ὁμιλία; Πόσων ἀνθρώπων ἂλλαξε ἡ ζωή

ἀπόμια κουβέντα; Σκεφτεῖτε να εἶναι ἡ κουβέντα τοῦ Χρι-

στοῦ αὐτή! Πόσο θ` ἀλλάξει την ζωή σου! Πόσο κόντρα

θα πάει στο σατανικό κατεστημένο ποῦ θέλει μόνον

γλυκανάλατα γαργαλιστικά ἀκούσματα και θεάματα

μας ὂχι τον Λόγο τῆς Χάριτος ποῦ ἀλλάζει την ζωή θε-

ραπεύοντας τίς ἀσθένειες. Πόσο χαρά δίνεις ὃταν τον

χαρίζεις! Πόση σωτηρία μπορεῖς να προσφέρεις, χω-

ρίς να ξέρεις, σάν καταφέρεις κάποιον ν` ἀκούσει ἢ να

διαβάσει…Το κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ εἶτε προφορικό

εἶτε γραπτό εἶναι βόμβα στην ζωή τοῦ κόσμου. Εἶναι

ὃμως και βάλσαμο μας ἀγνές ψυχές ποῦ κατάλαβαν

και περιμένουν την Ἀληθεια! Γι´αὐτό και γράφω για

μας και γεμίζω τά βιβλία μου με χωρία τῆς Ἁγίας

Γραφῆς, με πατερικές διδασκαλίες, με βίους ἁγί-

ων με γνῶμες δυνατές ποῦ θα σᾶς ἐνισχύουν. Γι`

αὐτό σᾶς ἀφήνω πάντα χῶρο για σημειώσεις για να

δουλέψετε με το βιβλίο ποῦ μελετᾶτε και να κρατή-

σετε σημειώσεις. Ἒτσι λοιπόν να βοηθήσετε τον ἑαυ-

τό μας πίνοντας νεράκι ἀπό την Μοναδική Πηγή τῆς

Ζωῆς ποῦ εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Μονογενής Υἱός.

Εὒχομαι να ἐκτιμήσετε ἀνάλογα την προσπάθεια δι-

ότι ὃσο περνάει ὁ καιρός το Ὀρθόδοξο Κήρυγμα τοῦ

Εὐαγγελίου γίνεται ὃλο και πιο δυσεύρετο…. Ἡ Πανα-

γιά μας να σᾶς σκεπάζει. Καλή Μελέτη!

Με ἀγάπη και προσευχές

Μητροπολίτης Ἰωάννης

Συντελεστές:

Συγγραφή-copyright:

Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως

τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

Ἰωάννης Καρασακαλίδης

6970122010

Συνεργάτης:

Τασούλα Σάδου

Γραφίστας:

Βασίλης Ἀνδρεάδης

Ἐκτυπώσεις:

Χ.Τσακουρίδου και ΣΙΑ Ο.Ε.

1ο χλμ. Ξάνθης – Πετεινοῦ

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.