10 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ / ΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

1. Πρόσεχε πολύ τά λόγια σου. Λέγε πάντοτε ὁλιγώτερα ἀπό ὅσα σοῦ ἔρχονται στό νοῦ.

2. Μή δίνεις εὔκολα ὑποσχέσεις, ἀλλά ὅταν δώσεις κράτησε τόν λόγο σου, ὅσο καί ἄν πρόκειται νά σοῦ κοστίσει αὐτό.

3. Μήν ἀφήνεις εὐκαιρία πού νά μήν πεῖς ἕναν καλό καί ἐνθαρρυντικό λόγο. Νά ἐπαινεῖς τό καλό ἔργο ὅταν γίνεται, ἀδιάφορον ποιός τό ἔκαμε.

4. Δεῖχνε ἐνδιαφέρον γιά τούς συνανθρώπους σου, ἐνδιαφέρον γιά τίς ἐπιδιώξεις τους, γιά τήν εὐτυχία τους, γιά τό σπίτι τους, γιά τίς οἰκογένειες τους. Νά χαίρεσαι μέ τούς χαρούμενους καί νά λυπᾶσαι μέ τούς θλιμμένους. Κάμε κάθε ἄνθρωπο πού συναντᾶς, ὅσο ἄσημος καί ἄν εἶναι νά αἰσθάνεται πώς τόν θεωρεῖς γιά πρόσωπο σημαντικό.

5. Νά φαίνεσαι πάντοτε χαρούμενος. Ὅπως θέλεις νά σοῦ φέρονται οἱ ἄλλοι μέ καλοσύνη καί ἀγάπη ἔτσι καί σύ νά φέρεσαι πρός τούς ἄλλους.

6. Δίνε προσοχή σέ ὅλες τίς συζητήσεις. Νά συζητεῖς χωρίς νά φιλονικεῖς. Εἶναι δεῖγμα ἀνωτερότητος, μολονότι διαφωνεῖς ἐν τούτοις νά διατηρεῖς φιλικές σχέσεις.

7. Ἄφηνε τά προτερήματά σου, ἄν ἔχεις, νά ὁμιλοῦν μόνα τους καί ἀπόφευγε νά συζητεῖς γιά ἐλαττώματα τῶν ἄλλων. Ἀπόφευγε τήν κακογλωσσία. Ἔχε κανόνα τῆς ζωῆς σου νά μή λέγεις τίποτε γιά τούς ἄλλους ἄν δέν εἶναι καλό.

8. Νά σέβεσαι τό φιλότιμο τῶν ἄλλων. Ἐξυπνᾶδες εἰς βάρος τῶν συνανθρώπων σου δέν πρέπει νά γίνονται καί μπορεῖ νά κάμουν κακό, ἐνῶ δέν εἶναι τέτοιες οἱ προθέσεις σου.

9. Μή σοῦ κακοφαίνονται οἱ παρατηρήσεις κακοαναθρεμμένων προσώπων εἰς βάρος σου. Κάμε πώς δέν ἄκουσες ἤ δέν κατάλαβες.

10. Μήν ἀνυπομονεῖς ν᾽ ἀναγνωριστοῦν τά δίκαιά σου. Ὅταν κάνεις σωστά τή δουλειά σου καί εἶσαι ὑπομονετικός, ἄν ἔχεις καλή καρδιά, ἄν δέν εἶσαι φίλαυτος, τότε θά κερδίσεις τήν ὑπόληψη τῆς κοινωνίας καί θά βρεῖς τήν ἀνταμοιβή σου.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.